تن ماهی گوشتین

ماهی تون در روغن گیاهی گوشتین 
در وزن های 100 و 180

ارزش غذایی در هر سهم:133.32

© 2019 تمام حقوق این سایت برای شرکت مهراس گیل پاک محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال